Attero in Moerdijk bewaakt PROFIBUS met ComBricks

Onderbrekingen in het productieproces uitsluiten, daar gaat het tegenwoordig om in industriële installaties. Het automatiseringsteam van Attero in Moerdijk installeerde dit jaar een COMbricks-module in het besturingsnetwerk van een van haar kranen. Reden: het team is verantwoordelijk voor het in de lucht houden van de procesautomatisering met PROFIBUS en PROFINET. En omdat Attero continu stoom levert aan de elektriciteitscentrale van Essent, een deur verder, zijn onderbrekingen in de productie absoluut ongewenst.

Control room Attero

Introductie 

Voor wie de naam Attero niets zegt; dit is een krachtige en energieke speler op de Nederlandse afvalmarkt en maakt in Moerdijk van afval energie. Daartoe verbrandt het jaarlijks meer dan 1 miljoen ton huishoudelijk afval en zet de ontstane warmte om in hete stoom. Deze stoom met een druk van 100 bar en een temperatuur van 400 graden wordt geleverd aan de naastgelegen elektriciteitscentrale van Essent. De WKC van Essent werkt de stoom verder op naar 520 graden.

En jaagt het dan door de turbine. Vanuit Essent wordt er 40 bar stoom geleverd welke bruikbaar is in de procesinstallaties van het chemiebedrijf van Shell. Ook Shell is dichtbij Attero gevestigd. Nadat de stoom is gecondenseerd wordt het water weer terug geleverd aan Attero. De assen die overblijven na de verbranding van het afval bij Attero worden ontdaan van metalen en daarna geleverd aan wegenbouwbedrijven die dit als onderlaag voor nieuwe wegen gebruiken. Door deze manier van afvalverwerking wordt het afval duurzame energie. 

 Pascal Oskamp, Systeembeheerder Procesautomatisering:

 “We hadden twee problemen met het besturingsnetwerk van deze kraan. In de eerste plaats hebben we te maken met slijtage aan de PROFIBUS-kabel. We gebruiken hiervoor een vlakkabel met drie geleiders waarvan er twee reserve zijn. De PROFIBUS-kabel is bijna 400 meter lang en hangt in lussen aan een geleider. Door het op- en neer rijden van het rijwerk van de kraan wordt de kabel natuurlijk mechanisch belast. Kabelbreuk is dus op een gegeven moment onvermijdelijk. Het andere probleem was EMC. Dat had te maken met de frequentiegeregelde aandrijving van de kraan. Het is bekend dat kabels werken als geleiders van hoogfrequente stromen. En doordat de niet afgeschermde motorkabels en de PROFIBUS-kabel dicht bij elkaar liggen ontstaan er allerlei reflecties. Voor stuursignalen kan dat gemakkelijk betekenen dat een 1 ineens een 0 wordt. Daarbij kwam dat we de kranen veel intensiever zijn gaan gebruiken door het plaatsen van een shredder installatie. Daardoor groeit ook de slijtage en de kans op kabelbreuk. Maar ongeplande stops is wel het laatste wat we willen! Een uur stilstand kost hier al gauw ongeveer € 6.000,-. Daarom zochten we een betrouwbare oplossing.”

 Diagnostisch hulpmiddel controleert PROFIBUS netwerken 24/7

Pascal Oskamp and Corne van der Hoeven

Corné van der Hoeven over de zoektocht naar een optimaal beschikbaar netwerk: “We hebben wel veel kritische onderdelen binnen ons procesbesturingssysteem redundant uitgevoerd. We werken met Siemens Teleperm ME en SPPA T2000 dat nu wordt gemigreerd naar T3000. We hebben zeker 50 S7 PLC's en gebruiken PROFIBUS voor het veld en PROFINET voor de managementlaag. Maar ondanks de dubbele uitvoering van veel onderdelen misten we diagnose-informatie en kregen het EMC-probleem niet boven water. 

ComBricks en ProfiTrace software

PROCENTEC kenden we al omdat ze bij ons eerder een vage storing met succes hebben opgelost. Dus kwamen we opnieuw bij hen uit. Hun voorstel was al snel ComBricks en SALT-repeaters te plaatsen. De ComBricks heeft bij ons gezorgd voor een definitieve oplossing van ons probleem. Deze module maakt een redundante aansluiting op het netwerk en geeft direct aan of een kabel verbroken is. Elke ComBricks heeft ProfiTrace-software in huis waarmee je stoorbronnen kan traceren. En de SALT-repeaters versterken het signaal zodat EMC geen probleem meer is.”

ComBricks voorkomen storingen in het productieproces

ComBricks Alternative Cable tester (SALT)

“De eerste proef met de ComBricks bij kraan 30 is absoluut geslaagd. De ComBricks detecteert elke kabelbreuk en monitort alle deelnemers. Is er iets mis met het signaal van een van de deelnemers of kwaliteit van de kabel, dan geeft hij een waarschuwing via de mail. Volgend jaar krijgen de andere twee kranen ook een ComBricks. Want die investering betaalt zich snel terug. Juist op dit moment hebben we ergens een kabelbreuk. Nu moeten we dus een losse noodkabel trekken en veel extra kosten maken. Hadden we ook daar maar een ComBricks gehad!  

Eén zo'n storing kost ons praktisch net zo veel als de aanschaf van een ComBricks voor een hele kraan. Ons hoef je dus niet meer te overtuigen. Waar de ComBricks zijn geplaatst kunnen we gepland nieuwe kabels trekken en aansluiten. We hebben dan geen ongeplande stops meer. We zijn ook heel tevreden over de manier waarop PROCENTEC ons geholpen heeft. Als er een probleem is blijven ze tot dat alles opgelost is. Ze zijn ook niet te beroerd om het moeilijke werk aan te pakken. Dat ze zo servicegericht zijn wordt natuurlijk door iedereen gewaardeerd.”

Attero energiek met milieu

Voor wie de naam Attero niets zegt; dit is een krachtige en energieke speler op de Nederlandse afvalmarkt en maakt in Moerdijk van afval energie. Daartoe verbrandt het jaarlijks meer dan 1 miljoen ton huishoudelijk afval en zet de ontstane warmte om in hete stoom. Deze stoom met een druk van 100 bar en een temperatuur van 400 graden wordt geleverd aan de naastgelegen elektriciteitscentrale van Essent. De WKC van Essent werkt de stoom verder op naar 520 graden. En jaagt het dan door de turbine. Vanuit Essent wordt er 40 bar stoom geleverd welke bruikbaar is in de procesinstallaties van het chemiebedrijf van Shell. Ook Shell is dichtbij Attero gevestigd. Nadat de stoom is gecondenseerd wordt het water weer terug geleverd aan Attero. De assen die overblijven na de verbranding van het afval bij Attero worden ontdaan van metalen en daarna geleverd aan wegenbouwbedrijven die dit als onderlaag voor nieuwe wegen gebruiken. Door deze manier van afvalverwerking wordt het afval duurzame energie.

Attero