0174-671 800

Boorplatform is weer operationeel door kennis en expertise van PROCENTEC

Het winnen van brandbare stoffen op zee, zoals olie en gas, is een uitdagende activiteit, waarbij veiligheid essentieel is. Ook beschikbaarheid van de systemen is van cruciaal belang, omdat downtime direct van invloed is op de bedrijfsresultaten. Geen wonder dus dat een van de boorplatformen in de Noordzee de kennis en expertise inriep van PROCENTEC toen zich een storing in het PROFIBUS-netwerk voordeed. “Een boorplatform dat stil ligt, kost ongeveer een half miljoen euro per dag.”

Een boorplatform is een platform dat is gebouwd om in relatief ondiep water te boren naar aardolie of aardgas. Als er voldoende hoeveelheden winbare olie of gas wordt gevonden, maakt het booreiland plaats voor een productieplatform. Daarmee wordt vervolgens de brandstof gewonnen. 
Voor de techniek van de platformen is de bekabeling, inrichting en configuratie van het PROFIBUS-netwerk essentieel. Bij een van de productieplatformen voor de Noorse kust faalde het netwerk zo’n twee jaar geleden doordat een van de kleppen die de olie tegenhoudt als het omhoog wordt gepompt, niet meer werkte. Om te voorkomen dat de olie huizenhoog uit de buis zou spuiten, werd de gehele installatie op handbediening gezet wat voor veel vertraging zorgde. De kennis en expertise van PROCENTEC was noodzakelijk om het platform weer in bedrijf te krijgen.

Schadepost van half miljoen per dag

null

Het netwerk en alle toebehoren zijn door een installatiebedrijf aangelegd, dus werd eerst de installateur ingevlogen voor de reparatie. Hoewel hij in het bezit was van een ProfiTrace, bleek het voor hem bijzonder lastig om het probleem te lokaliseren. Via een van de distributeurs kwam de Britse installateur bij PROCENTEC in het Nederlandse Wateringen uit.

Manager van de PROCENTEC support-afdeling, Elmer Vis: “Ik ben die zelfde dag nog naar het boorplatform gevlogen om samen met de installateur te onderzoeken waar het probleem zat. Het bleek dat het boorplatform al twee weken stil lag. Een kostbare zaak, want een dag niet boren, levert al een schadepost van een half miljoen euro op. Niet alleen wordt er geen olie gewonnen, maar er kan ook niemand op het platform aan het werk. Reken maar uit wat dat kost. Uiteindelijk kon ik bepalen dat de controller van de klep defect was en de controller is vervangen.” 

 

Elmer Vis geeft ook aan dat de infrastructuur van PROFIBUS op het productieplatform niet goed was aangelegd.  “Er is een redundant netwerk gebouwd met apparatuur die niet redundant is. Het is eigenlijk gewoon geluk dat het zo vaak goed is gegaan. Aan de metingen kon ik zien dat het vaak verkeerd gaat, maar dat toch alles nog blijft draaien. Als er iets stagneert, koppelen ze iets los wat ze even niet nodig hebben en dan werkt het weer even, maar dat is natuurlijk geen lange termijnoplossing. Ze kunnen ook wel een ProfiTrace aanschaffen, maar het interpreteren van de signalering vergt enige ervaring, dus is het voor hen goedkoper en sneller om onze kennis en expertise gewoon in te vliegen.”

ProfiTrace achterhaalt storing

Elmer Vis - Head of Service & Support
Elmer Vis - Head of Service & Support

De laatste keer dat Elmer werd ingevlogen naar het boorplatform bleek uiteindelijk een slecht contact in het glasvezelnetwerk de boosdoener. “Dat was iets minder urgent, want ze hebben daar een ringtopologie aangelegd, die in zichzelf redundant is, waardoor de boringen konden doorgaan.” Op het boorplatform worden veel glasvezelomvormers gebruikt, omdat de installatie is verdeeld over meerdere levels. Hierdoor moet de kabel door de buitenlucht van level naar level en dan is het aan te raden gebruik te maken van glas in verband met blikseminslag. “Op diverse plaatsen op het platform hangen displays waar de status van de boring wordt weergegeven, zoals diepte, temperatuur, druk, et cetera.” Op het platform was niet de juiste monitorapparatuur aanwezig. Gelukkig kon  Elmer Vis met behulp van de ProfiTrace wel achterhalen waar het probleem in het glasvezelnetwerk zat. “Doordat de meting niet op het eindpunt aankwam, wist ik dat het probleem in de vezelader zat. Die bleek niet goed te zijn gelast, waardoor het signaal stagneerde.” 

 
Solide infrastructuur is noodzakelijk

“Eigenlijk zouden alle kabels opnieuw moeten worden getrokken en er zou een goed monitorsysteem geïnstalleerd moeten worden.” De reden dat de eigenaar van het boorplatform niet investeert in een solide infrastructuur is omdat het niet bekend is hoe lang het platform nog blijft bestaan. De verwachting is dat het met een paar jaar wordt verkocht en daarom worden er weinig aanpassingen en vernieuwingen doorgevoerd.  Enerzijds begrijpt Elmer dat goed: “Als er een nieuwe infrastructuur moet worden aangelegd, moet de installatie een paar dagen stilliggen. Dat kost veel geld.” 
Anderzijds bevreemdt het hem hoe weinig kennis er over het PROFIBUS-netwerk aanwezig is op het boorplatform. “Een installatie die een half miljoen euro per dag kost als die stil ligt, op een explosiegevaarlijke locatie, daar wil je toch precies van weten hoe het in elkaar zit en hoe het werkt?.” Gelukkig voor de eigenaar van het platform kan hij altijd terugvallen op de snelle, kundige en professionele producten en dienstverlening van PROCENTEC. 

null