Zie "Medewerkers"

PROCENTEC ‘ghost buster’ bij afvalcentrale

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp bij afvalverwerking. Afval bestaat namelijk voor een groot deel uit potentieel nuttige grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Restafval waaruit geen grondstoffen zijn terug te winnen, wordt door middel van verbranding omgezet in duurzame energie. Het is belangrijk dat al die processen continu door blijven gaan, zodat de verwerking van het afval en het opwekken en terugleveren van energie niet stil komt te liggen. Uitval van de centrale bij storingen betekent directe inkomstenderving voor de afvalenergiecentrale. De ProfiTrace van PROCENTEC bleek een snel inzetbare en overzichtelijke oplossing voor het traceren van (spook)storingen bij een afvalcentrale in het noorden van Nederland.

De experts van PROCENTEC bezochten een enorm terrein waarop meerdere afvalverbrandingslijnen en een bio-energiecentrale staan. In de verbrandingslijnen wordt een mix van huishoudelijk restafval en bedrijfsafval verbrand. In de speciale oven van de bio-energiecentrale gaat afvalhout, onder andere afkomstig uit de bouw. Met behulp van water ontstaat er stoom bij het verbrandingsproces. Die stoom wordt naar een turbine geleid die een generator aandrijft, die op zijn beurt weer stroom opwekt. De stroom, die wordt opgewekt bij de verbrandingslijnen, wordt gebruikt om zo energieneutraal mogelijk te werken. De stroom uit de bio-energiecentrale wordt via het openbare energienet geleverd aan gemeenten en waterschappen.

In alle hijskranen op het terrein zit PROFIBUS en ook wordt PROFIBUS gebruikt als koppeling tussen diverse stand alone installaties en het bovenliggende besturingssysteem om gegevens uit te wisselen. In de bio-energiecentrale is het hele gedistribueerde controlesysteem opgebouwd uit PROFINET en PROFIBUS.

Incidentele storingen

Ineens viel een hijskraan spontaan uit zonder aanwijsbare reden. Op het moment dat een hijskraan uitvalt, wordt er geen afval meer uit de bunkers gepakt. Maar de aanvoer van restafval blijft gewoon doorgaan, waardoor vrachtwagens niet meer kunnen lossen als de bunker bijna vol is. Ze moeten dan wachten en die langere wachttijd kost geld. Als een hijskraan niet in automatisch bedrijf kan draaien, dan moet deze door een kraan-operator handmatig worden bediend. Dat kost meer tijd en natuurlijk manuren. Kortom, het proces ging uiteindelijk wel door, maar dat kostte veel tijd en geld.

PROCENTEC ProfiTrace

null

Het werd wel duidelijk dat het om spookstoringen ging, want de storingsmeldingen losten vanzelf weer op. Het besturingssysteem gaf aan dat een aantal PROFIBUS-onderdelen niet meer bruikbaar waren. Nodes vielen uit. Het eerste waar naar gekeken werd, was het wegvallen van de voedingsspanning, maar toen dat niet het geval was, kon er dieper in het netwerk gekeken worden met ProfiTrace van PROCENTEC. Dat kon supersnel door de ingebouwde scope. De tool gaf direct aan dat het netwerk niet in orde was.

Het probleem bleek voornamelijk te zitten in de bekabeling, het stekkerwerk en de lengte van de kabels. Waar men voorheen een aantal dagen bezig was om met een laptop het netwerk en de storingen te laten loggen, hoefden ze nu de applicatie alleen maar op te starten om te zien hoe het netwerk ervoor stond. Er zit namelijk een stoplicht in ProfiTrace die direct de status van het netwerk weergeeft. Doordat de problemen inzichtelijk worden gemaakt, konden ze vrij eenvoudig verholpen worden.

“We gebruiken de rapportagetool frequent. De stoplichtfunctie waarmee je direct ziet of het netwerk gezond is, is een snelle bevestiging van de situatie. Met de scope is het mogelijk om snel plaatjes te bekijken van diverse nodes. Zo kunnen we snel zien of er zaken niet juist binnenkomen en direct bekijken waar we bij storingen moeten gaan zoeken.”

PROCENTEC ProfiHub

Door de goede ervaringen met PROCENTEC schafte de afvalcentrale ook een ProfiHub aan. Die werd in de bio-energiecentrale in het bestaande netwerk opgenomen. Zoals ze zelf aangeven: “Dat netwerk was al vrij zwaar belast en om het niet extra te belasten, hebben we ervoor gekozen om een bestaande node weg te halen. Daar plaatsten we de ProfiHub, zodat we daar met vier nieuwe segmenten verder konden.”

Bij het afvalbedrijf zijn ze ervan overtuigd dat met de ProfiHub en diverse repeaters, die in het 
netwerk zijn geplaatst, daadwerkelijk verbeteringen zijn doorgevoerd en er uitval verminderd is. Het grote voordeel van deze oplossing is het feit dat de fysieke busbelasting slechts één node is en er achter de hub nieuwe segmenten beginnen. “Op die manier kun je bijvoorbeeld een bus die qua kabellengte aan zijn maximum zat, toch uitbreiden.”

Resultaat

De huidige situatie van het PROFIBUS-netwerk is dik in orde. “We hebben merkbaar resultaat geboekt. Zo hebben zich geen spookstoringen meer voorgedaan en we hebben nu minder last van storingen. We zien, dat toont ProfiTrace ook aan, dat de signalen op het netwerk mooier zijn door het toepassen van een actieve eindweerstand of een repeater. Daardoor hebben we minder uitval of vreemde problemen. De productie kan dus gewoon doorgaan en er gaat geen tijd of geld verloren.”

null