Suzano Papel & Celulose gebruikt PROCENTEC voor het preventief onderhoud van hun PROFIBUS DP-netwerken

De Suzano Pulp & Papier unit in Mucurí in het zuiden van de staat Bahia in Brazilië produceert pulp voor de internationale markt. De bouw van de unit begon in 1989 en de productie startte in 2001. In 2005 begon het bedrijf het "Expansie Project", waarbij een tweede pulpverwerkingslijn werd toegevoegd en waarvan de bouw in 2007 werd voltooid.

Marktleider

Suzano Papel & Celuose

In 2014 werd er 2.920.000 ton pulp verkocht, waarvan 31% bestemd was voor Europa, 36% voor Azië, 1% voor Latijns-Amerika (met uitzondering van Brazilië), 22% voor Brazilië en 10% voor Noord-Amerika.

Met deze cijfers heeft Suzano Celulose Group de positie van de op één na grootste producent van eucalyptuspulp ter wereld.

ComBricks for monitoring and diagnosis

De onderhoudsafdeling van Suzano’s unit in Mucurí contracteerde Westcon om predicatieve onderhoudsaudits op de PROFIBUS DP netwerken van de papier droogmachines in hun fabriek uit te voeren.

Volgens Carlos Flores, onderhoudsmanager bij Suzano in Mucurí, "was het nodig om een grotere storingsvrije werking van de PROFIBUS netwerken te garanderen, zodat de productiviteit van de fabriek kon worden verhoogd. Onze netwerken vertoonden echter een aantal defecten, waardoor de machines tot stilstand kwamen. Dit betroffen niet vaker voorkomende storingen. Elke stilstand veroorzaakte een productiestilstand van ongeveer 3 uur, wat elke keer resulteerde in een verlies van maximaal 10.000 ton. Zulke gebeurtenissen hadden een aanzienlijke invloed op de winstgevendheid van het bedrijf". 

Het contract met Westcon omvat de installatie van ComBricks, een diagnostisch online monitoringssysteem. In deze eerste fase controleert de ComBricks 30 PROFIBUS DP-segmenten binnen het fysieke netwerk en het protocol van de PROFIBUS DP- en PA-netwerken.

suzano papel & celulose plant bahia brasil

Naast de vele andere voordelen die ComBricks met zich meebrengt, verzamelt het systeem diagnostics van netwerken en slaat de hieruit voortkomende gegevens voortdurend op in het geheugen, waardoor zelfs periodieke gebreken kunnen worden vastgesteld die normaal gesproken het moeilijkst te diagnosticeren zijn.

Network status and messages

ComBricks geeft de status van de netwerken weer door middel van schermen met staafdiagrammen, osciloscoopbeelden en lijsten met foutmeldingen, die door gebruikers op afstand vanaf elke computer, tablet of smartphone kunnen worden geopend zonder, dat daar speciale softwareapplicaties voor nodig zijn.

ComBricks send alert via email

ComBricks kan ook via e-mail waarschuwingsmeldingen versturen naar vooraf gedefinieerde gebruikers, die zo worden geïnformeerd over foutmeldingen en gevaarlijke omstandigheden op het moment dat deze zich voordoen.

De aantasting van kabels en aansluitingen, die wordt veroorzaakt door de zware omstandigheden in de fabriek, kan leiden tot netwerkonderbrekingen, wat weer resulteert in ongewenste productiestilstand. Het ComBrickssysteem kan deze verslechtering vaststellen en de onderhoudstechnici inlichten, zodat noodzakelijke maatregelen kunnen worden genomen, vóórdat dit kan leiden tot een productiestilstand.

profitrace toolkit

Ook, aldus Carlos Flores, "heeft de onderhoudsafdeling professionals nodig, die in staat zijn om oplossingen te bieden bij communicatieproblemen met veldbussen. Daarom omvatte de ingehuurde service ook een training over het gebruik van het ComBrickssysteem en uitleg over specifieke foutmeldingen".

Volgens Erik Maran, business manager bij Westcon, "dient installatie van een ComBrickssysteem altijd samen te gaan met instructie over het gebruik van het product.

PROFIBUS training

Deze cursus bestaat uit een theoretische inleiding over het ontwerp en de installatie van PROFIBUS-netwerken, gevolgd door praktische sessies over het gebruik van de toolfuncties om te leren hoe de meest voorkomende problemen in DP- en PA-netwerken gediagnosticeerd en opgelost kunnen worden. Op deze manier kan de klant in de eenvoudigste gevallen zelf het probleem vaststellen en corrigerende maatregelen nemen om een fabrieksstilstand te voorkomen of de productieonderbreking te minimaliseren. Onze Westcon-medewerkers bieden ondersteuning bij de meer complexe gevallen."

Suzano: Pulp naar de wereld

Het 91-jarige Suzano Papel & Celulose is een bedrijf dat wordt gekenmerkt door een voortdurend streven naar duurzame ontwikkeling. Het bedrijf heeft 897.000 hectare bosgrond, waarvan 460.000 bestaat uit aangeplante bossen, verspreid over de Braziliaanse staten Bahia, Espirito Santo, Sao Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Piauí en Tocantins.

Het bedrijf heeft in Brazilië meer dan zevenduizend werknemers in dienst en huurt ongeveer elfduizend werknemers in. Het administratieve hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in São Paulo - SP en het bedrijf heeft zes fabrieken - vier in São Paulo (Embu, Limeira en twee in Suzano), één in Bahia (Mucurí) en één in Maranhão (Empress).

Producten uit het eucalyptuspulpsegment worden in 31 landen verkocht. Het papiersegment voor druk- en schrijfpapier voorziet in ongeveer 30 merken die worden verkocht in 60 landen.

Suzano Papel e Celulose socio-environmentally friendly and  renewable forests

In 2010 breidde Suzano Papel & Celulose haar activiteiten uit met de overname van FuturaGene, een Brits biotechnologiebedrijf dat actief is in de genetische ontwikkeling van de bosbouw en biobrandstofgewassen en onderzoekslaboratoria in Israël en China heeft.

In het buitenland heeft het bedrijf een kantoor in China en dochterondernemingen in de Verenigde Staten, Zwitserland, Engeland en Argentinië.

Het door bosbouwexperts onderschreven bedrijf heeft als doel kosteneffectieve, sociaal-milieuvriendelijke producten en diensten aan te bieden, die afkomstig zijn uit duurzame bossen. Het streven naar duurzame ontwikkeling wordt ook gewaarmerkt door certificeringen van het Forest Stewardship Council, zoals Forest (FSC®), OHSAS 18001 en CERFLOR.