Zie "Medewerkers"

PROFIBUS kabellengte

Bij PROFIBUS DP zijn de baud rate en de maximaal haalbare kabellengte onherroepelijk met elkaar verbonden. Hoe hoger de transmissiesnelheid, hoe minder kabellengte per segment kan worden geïnstalleerd. Deze kabellengtes zijn in de PROFIBUS standaard per baud rate vastgelegd. Een PROFIBUS gebruiker moet deze richtlijnen onder de knie hebben, want het heeft gevolgen als de kabel wordt uitgebreid of de baud rate aangepast.

De volgende drie aspecten zijn belangrijk voor het ontwerpen van een PROFIBUS DP netwerk:

Installatierichtlijnen

De gebruiker kan een baud rate selecteren die ligt tussen 9,6 Kbps t/m 12 Mbps. De bijbehorende maximaal toegestane kabellengtes zijn in de PROFIBUS standaard per segment vastgelegd:

De bovenstaande richtlijnen zijn alleen van kracht als u een PROFIBUS kabel toepast binnen IEC 61158 norm. Als een alternatieve kabel wordt toegepast, dan is de bovenstaande tabel niet van kracht en zijn de lange termijn gevolgen met betrekking tot betrouwbaarheid niet gegarandeerd.

Wat de kabellengte en baud rate ook is, het aantal devices per segment blijft op 32 gehandhaafd. Het is aan te raden om bij baud rates vanaf 1,5 Mbps minimaal 1 meter kabel tussen 2 naastliggende devices te installeren.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen op de PROFIBUS installatierichtlijnen; kabels die aan speciale omgevingscondities moeten voldoen, zijn niet altijd in staat om de maximale kabellengte te halen en betrouwbare communicatie te leveren. In de datasheets van de kabelfabrikanten hoort dit vermeld te staan.

Oplossingen om de kabellengte te vergroten

De relatief beperkte kabellengte (bij hoge baud rates) is te vergroten door PROCENTEC repeaters, ProfiHubs en ComBricks toe te passen. De repeater functionaliteit laat het toe om een nieuw segment te starten waarbij opnieuw de kabellengte kan worden toegepast, inclusief de 31 devices (nummer 32 is de repeater zelf).

De PROCENTEC trainingen zijn een betrouwbaar startpunt, voordat u met PROFIBUS begint. Hiermee kunt u de veel gemaakte architectuurfouten overbruggen. Maar ook voor de ervaren gebruikers zijn de PROCENTEC trainingen een perfecte gelegenheid om met de experts een persoonlijke situatie te bespreken en passend advies te krijgen. Bekijk alle startdata.