Device Grouping

Een slimme manier om devices te groeperen voor sneller netwerkonderhoud

Het kan ontzettend tijdrovend zijn om devices in een topologie of device list te vinden als je diagnostische routines uitvoert, vooral als het industriële netwerk groot en/of complex is. Een effectieve manier om dit proces te versnellen, is door devices in zelf aangemaakte groepen te plaatsen zodat je ze gemakkelijk kunt herkennen. Met dit doeleinde is ‘Device grouping’ ontwikkeld.


Nadat de groepen zijn gemaakt, kan je ze snel filteren en inzoomen op een specifieke reeks devices. Hierdoor worden diagnostische taken aanzienlijk sneller uitgevoerd. Vervolgens kan je doorklikken om de huidige operationele status van de devices te controleren.

Doordat je een totaaloverzicht van je netwerk kunt genereren, kun je gemakkelijk onderhoudstaken prioriteren. Je kunt met slechts een paar klikken sorteren tussen essentiële en niet-essentiële devices –en kiezen om niet-relevante devices te negeren en zo de lijst verder inkorten.

‘Device grouping’ is compatibel met Atlas2 Plus, Atlas, Mercury 7” en 10”, en Osiris SaaS.

Met deze intuïtieve en bruikbare functie in Osiris kan je:

  • gelijksoortige of cruciale devices groeperen voor analytische doeleinden;
  • een naam, prioriteitenniveau en unieke kleur toewijzen aan elke groep;
  • een enkel device toevoegen aan één, twee of meerdere groepen;
  • groepen rangschikken, devices toevoegen of verwijderen en kleuren wijzigen;
  • zo veel groepen maken als nodig is op een manier die aansluit op jouw behoefte.